VNITŘNÍ SMĚRNICE 

ZÁSADY A PRAVIDLA NÁMI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

REZERVACE TERMÍNU, CENY, ZRUŠENÍ TERMÍNU

Cena každého ošetření je stanovena dle platného ceníku.

Kompletní ceník dostupný v listinné formě je umístěn na viditelném místě v provozovně. Orientační ceník je dostupný na webových stránkách provozovny. Na některé jednotlivé úkony může být domluvena cena smluvní. Jedná se výhradně o úkony, jejichž cenu není možné stanovit dle platného ceníku pro výjimečnost situace klienta, výjimečnost ošetření či komplikovanost daného úkonu. Tato cena je však s klientem vždy domluvena předem a klient s touto cenou souhlasí.

Čas objednání je čas nejpozdějšího příchodu klienta do čekárny, nelze ho však garantovat jako čas zahájení ošetření. Důvodem je nepředvídatelnost délky a možnost komplikací u předchozích ošetření. 

Každý jednotlivý termín objednání je závazný. Nemůže-li se klient na daný termín ze závažných důvodů dostavit, je oprávněn termín zrušit, nejpozději však 24 hodin před samotným termínem.  V případě zrušení termínu méně než 24 hodin předem nebo v případě, že se klient nedostaví včas na ošetření, bude účtován stornopoplatek 300,-Kč, jako náhrada našeho času a blokovaného termínu, který by v opačném případě mohl využít jiný klient. Stornopoplatek bude účtován klientovi do 30 dnů. Na důvod pozdního zrušení termínu nebude brán zřetel. O této skutečnosti byl klient informován před zahájením celého procesu.

Provozovatel může ze závažných důvodů rovněž zrušit termín objednání. Při zrušení termínu ze strany provozovatele méně než 24 hodin před plánovaným ošetřením bude vždy klientovi nabídnut termín nový, na který bude poskytnuta sleva 10% z konečné částky za ošetření.

Pedikúra Veselá, Poliklinika Pod Marjánkou 12, Praha 6
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!