STANDARD OŠETŘENÍ - POUČENÍ KLIENTA

STANDARD OŠETŘENÍ - POUČENÍ

Klient je v rámci první návštěvy poučen o všech rizikách/výhodách spojených s ošetřením, individuálně i o vhodné obuvi, průběhu ošetření, domácí péči. Pedikérka/manikérka se s klientem domluví na plánu ošetření. Každá změna a každý vývoj budou s klientem konzultovány a vysvětleny tak, aby jim klient rozuměl. Z každé návštěvy odchází klient řádně poučen.  Klient je poučen, že pedikérka postupuje vždy a pouze v rámci kompetencí pedikérky.

Veškeré postupy a úkony jsou s klientem vždy předem a řádně domluveny. Je poučen o všech možnostech v řešení konkrétního problému, je mu navržen individuální postup, a je vždy seznámen se všemi možnými riziky/výhodami/negativy. S každým jednotlivým úkonem musí klient vždy předem výslovně souhlasit, každý jednotlivý úkon může kdykoliv odmítnout. 

Přístrojová pedikúra je prováděna vysokootáčkovým přístrojem s mikromotorem a aktivním odsáváním, speciální frézou a jednorázovými pomůckami. Pedikérka/zdravotní sestra/manikérka pracuje pouze s přípravky speciálně určenými na daný problém, splňujícími normy a určenými výhradně na profesionální použití.

Pedikúra, která je aplikována u zcela (na pohled) zdravých nohou, má preventivní funkci, kdy pravidelnou péčí a edukací předcházíme komplikacím, jako jsou kuří oka, otlaky, deformace prstů či chodidel, zarůstající nehty. 

Pedikérku/manikérku/zdravotní sestru je nutné před ošetřením upozornit na případné alergie.

Pokud pedikérka/manikérka doporučí klientovi důvodnou návštěvu lékaře, je na vlastním rozhodnutí klienta, jak s touto informací naloží, nedostaví-li se však k lékaři, nese plnou odpovědnost za všechny akutní i pozdní komplikace s tímto spojené.

U klientů s diabetem, kardiologickým, hemofilickým, onkologickým nemocněním, také u klientů s mykotickými nehty, se zarůstajícími nehty, u těhotných žen, u dětí, u klientů se zánětem, otevřenou ránou, recidivujícím problémem, infekčním onemocněním, macerovanými valy a jinými omezeními/komplikacemi je vždy vhodné, aby byli před i po ošetření v péči lékaře.

Klient je seznámen se skutečností, že pokud nedodrží dobu potřebnou k vyřešení nebo odstranění daného problému, stejně tak nedodrží-li doporučené termíny návštěv, nemusí být výsledek patrný, efektivní ani přínosný a v takovém případě nenese pedikérka/manikérka/zdravotní sestra žádnou odpovědnost.

Klientovi doporučujeme doma nohy pravidelně kontrolovat, a to minimálně jednou za den, řádně dodržovat hygienu, pravidelně měnit ponožky (pokud jsou vlhké třeba i několikrát denně), dezinfikovat obuv, nehty zkracovat pouze suché, nikoliv po koupeli nejlépe jednorázovým pilníkem, nehty v žádném případě nevystřihovat, při potížích vypodkládat, pravidelně kontrolovat obuv, zda se v ní nenachází cizí předmět.

Pokud pedikérka/manikérka/zdravotní sestra upozorní klienta na omezující stav (například defekty, záněty, mykózy, macerace, a jiné - clavus, verruca,...), které vyžadují omezení, změnu nebo dočasné vyřazení aktivit (sport, cestování, zatěžování, volbu obuvi atd.) a klient nebo jeho zákonný zástupce či doprovod toto doporučení nebude akceptovat nebo bude akceptovat pouze v omezeném rozsahu, přebírá a nadále nese plnou odpovědnost za důsledky z tohoto vyplývající.

Ošetření klienta musí být ze strany pedikérky/manikérky/zdravotní sestry prováděno dle hygienicko-epidemiologického řádu (Provozní řád - k nahlédnutí v provozovně) za aseptických podmínek. V případě jakýchkoli nedostatků či nespokojenosti je klient povinen toto okamžitě pedikérce hlásit (pedikérka provede zápis do karty klienta). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.


OŠETŔENÍ NEHTOVOU ŠPONOU

Po nasazení nehtové špony je nutné, aby klient nosil pohodlnou obuv s nadměrkem, bez podpatku. Do pěti dnů od nasazení je indikována kontrola špony, eventuálně nové vypodložení. Rovnání nehtu je proces dlouhodobý, je třeba naplánovat cca 4-10 návštěv na další aktivace. Návštěvy doporučujeme opakovat v intervalu každých 4-6 týdnů. Je-li doba mezi jednotlivými návštěvami delší, může se doba do úplného uzdravení prodloužit. Pokud dojde ke zhoršení stavu ošetřené nehtové ploténky a jejího okolí, je klient povinen ihned informovat pedikérku a případně navštívit odborného lékaře. Rovnání nehtovou šponou nemusí být v konečném důsledku vždy trvalým řešením, celý proces se může z mnoha různých důvodů opakovat, některé z těchto důvodů přitom nelze ovlivnit ze strany pedikérky ani ze strany klienta.


MYKÓZY NOHOU

V případě podezření  na mykózu v oblasti nohou, meziprstních prostor či nehtů doporučujeme podstoupit stěry v dermatologické (dermatovenerologické) ordinaci a následnou cílenou léčbu. Dle ordinace lékaře se stěry provádí opakovaně až 3x s odstupem alespoň 30 dnů, během této doby nesmí klient aplikovat na nohy/nehty žádné antimykotické přípravky, včetně dezinfekce obuvi, ponožek se stříbrem a dalších aktivit, které by mohly jakýmkoliv způsobem výsledek zkreslit (falešně negativní výsledek).


OSTATNÍ

Eventuální provedení bandáže dolních končetin pedikérkou je vždy pouze na žádost klienta. Klient je seznámen se skutečností, že v tomto ohledu mu pedikérka nepomáhá z hlediska kompetencí pedikérky, ale jako laik, který je právě nablízku.

Pedikúra Veselá, Poliklinika Pod Marjánkou 12, Praha 6
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!