Praktická osnova školení pedikérek

16.04.2020

Tuto publikaci jsem sepsala s Monikou Štefcovou c v roce 2016 se záměrem dát do rukou pedikérkám ucelený přehled, jak postupovat při školení pedikérek a edukaci klientů s onemocněním DM.

 V publikaci se zaměřujeme především na specifika pedikérského ošetření u klientů s DM

Praktické ukázky a hlubší znalosti je možné získat na školení, která pravidelně pořádáme.