Spolupracuji s následujícími partnery:

Česká podiatrická společnost, jejíž jsem členem: www.podiatrie.cz

Pedikura_CPS


Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Pedikura_vzp